+84 984300509 +84 28 66 522 592

Tỷ lệ tiêm chủng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đạt trên 70% dân số

Tổng số lượng vacin đã được tiêm toàn cả nước đạt trên 130 triệu liều. Trong đó tỷ lệ tiêm chủng 2 mũi ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đang dẫn đầu với tỷ lệ >70%


Cho đến nay, Việt Nam đã quản lý ít nhất 129.965.296 liều vắc xin COVID. Giả sử mỗi người cần tiêm 2 liều, tức là đủ để tiêm chủng cho khoảng 67,4% dân số cả nước, theo báo cáo đồ họa. Báo cáo của Reuters.

Đó là một nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc hạn chế sự lây lan của coronavirus cùng với mục tiêu giữ cho nền kinh tế hoạt động trong năm nay.

Theo báo cáo của Chính phủ, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng nông nghiệp lớn nhất hiện có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất so với các vùng còn lại, với tỷ lệ trên 70% dân số. Đây là một tin vui cho người dân ở đây, họ có thể trở lại làm việc để kịp theo kịp tiến độ cho vụ mùa tới.

1639197120-multi_news20-70.png