+84 984300509 +84 28 66 522 592

Tuyển dụng

logo

CHÚNG TÔI CẦN BẠN

Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nông sản tại Việt Nam. Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra thi trường nước ngoài nên chúng tôi cần tìm những ứng viên nhiệt tình, hợp tác, sáng tạo.

TP. Hồ Chí Minh

Hết hạn :

logo

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nông sản tại Việt Nam. Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra thi trường nước ngoài nên chúng tôi cần tìm những ứng nhiệt tình, hợp tác, sáng tạo.

TOÀN THỜI GIAN

TP. Hồ Chí Minh, Phan Thiết

Hết hạn :

logo

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Chúng tôi một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nông sản tại Việt Nam. Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra thi trường nước ngoài nên chúng tôi cần tìm những ứng nhiệt tình, hợp tác, sáng tạo.

TOÀN THỜI GIAN

TP. Hồ Chí Minh

Hết hạn :