banner

Company

New dragon fruit project is in process

Catching the increasing demand for clean dragon fruits in international markets, Freshfruit Vietnam has started a new project with a new planting area with a global gap. The new dragon fruit garden is expected to start harvesting in early 2018.

New dragon fruit project is in process

New dragon fruit project is in process

New dragon fruit project is in process

 

---

Kế hoạch tăng cường diện tích trồng thanh long

Nắm bắt được nhu cầu tăng trưởng về thị trường tiêu thụ thanh long sạch, Freshfruit Vietnam đã phối hợp cùng nông dân xây dựng khu vực trồng mới theo tiêu chuẩn global gap. Dự kiến vườn trồng mới sẽ bắt đầu khai thác đầu năm 2018.