+84 984300509 +84 28 66 522 592

Mexico: Đề xuất tăng sản lượng thanh long 1 ở Yucatan

Đại học tự trị Chapingo đã thực hiện một nghiên cứu về khả năng sống của 1 vụ trồng thanh long ở khu vực bán đảo Yucatan thay thế cho cây trồng truyền thống - thanh long 2, nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống tưới tiêu để tối ưu hóa tiềm năng của cây trồng.

Chính phủ liên bang, chính phủ của một số bang và chính vườn sản xuất thanh long đã cố gắng thúc đẩy việc quản lý và thương mại hóa cây thanh long đúng cách, thông qua các trung tâm nghiên cứu và giảng dạy như Trung tâm Đại học khu vực bán đảo Yucatan, trực thuộc Đại học tự trị Chapingo.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trồng thanh long ở 20 bang của Cộng hòa, mặc dù nó chỉ được trồng cho mục đích thương mại ở một số vùng của Tabasco, Bán đảo Yucatan và Mixteca pob rộng.

Theo nghiên cứu, tiềm năng to lớn của loại cây trồng này chỉ có thể được khai thác triệt để với việc kết hợp các hệ thống tưới tiêu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng để thúc đẩy hoặc trì hoãn việc ra hoa và chín của quả. Các chương trình nghiên cứu, thành lập các vườn cây hiện tượng và lựa chọn giống cũng có thể góp phần làm giảm sự thiếu hụt về thời gian.

Theo nghiên cứu, trồng loại cây này là một lựa chọn cho sự phát triển của xã hội nông thôn, đặc biệt là sản xuất cận biên vì nhu cầu mua thanh long ngày càng tăng trên thị trường quốc tế, lợi nhuận của nó và cần tìm một sản phẩm thay thế cho cây trồng truyền thống với biên lợi nhuận ít.

Nguồn: 20minutos.com