+84 984300509 +84 28 66 522 592
1586247480-multi_product10-5.jpg 1586345544-multi_product10-10.jpg
Khoai lang

Khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp bốn vi chất dinh dưỡng thiết yếu: vitamin C, thiamin, kali và mangan, giữa chúng có đầy đủ các đặc tính mà cơ thể chúng ta cần giữ.

- Kích thước S: 90 gram - 150 gram

- Kích thước M: 150 gram - 250 gram

- Kích thước L: 250 gram

Tên giống: Ipomoea Batatas

Mùa: Thực hiện quanh năm.

Phân bố: Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long và Tây Nguyên như Vĩnh Long, Lâm Đồng.

Tiêu chuẩn xuất khẩu: VietGAp.

Thị trường: Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc,…