+84 984300509 +84 28 66 522 592

Kế hoạch tăng cường diện tích trồng thanh long

Nắm bắt được nhu cầu tăng trưởng về thị trường tiêu thụ thanh long sạch, Freshfruit Vietnam đã phối hợp cùng nông dân xây dựng khu vực trồng mới theo tiêu chuẩn global gap. Dự kiến vườn trồng mới sẽ bắt đầu khai thác đầu năm 2018.

 

Nắm bắt được nhu cầu tăng trưởng về thị trường tiêu thụ thanh long sạch, Freshfruit Vietnam đã phối hợp cùng nông dân xây dựng khu vực trồng mới theo tiêu chuẩn global gap. Dự kiến vườn trồng mới sẽ bắt đầu khai thác đầu năm 2018. NEW PROJECT COMING SOON...

NEW PROJECT COMING SOON...NEW PROJECT COMING SOON...